Условия использования сайта infoto.com.ua

Оформляя заказ на сайте infoto.com.ua, указывая e-mail и / или мобильный телефон в соответствующих полях веб-формы, оформляя заказ по телефону, Вы:

 1. Даете согласие ФЛ-П Вернигора В.В. на обработку и использование персональных данных, которые были введены Вами на этом сайте или сообщены ФЛ-П Вернигора В.В. по телефону, а именно: Ваше имя, фамилию, e-mail, телефон, адрес доставки;
 2. Не ограничиваете срок использования ФЛ-П Вернигора В.В. указанных персональных данных;
 3. Подтверждаете, что уведомлены о владельце персональных данных (ФЛ-П Вернигора В.В.), состав и содержание собранных персональных данных (перечисленные выше)
 4. Подтверждаете, что Вам известны Ваши права по защите персональных данных, перечисленные ниже

Оформлюючи замовлення на сайті infoto.com.ua, вказуючи e-mail, та/або мобільний телефон у відповідних полях веб-форми, оформлюючи замовлення телефоном, Ви:

 1. Надаєте згоду ФО-П Вернигора В.В. на обробку та використання персональних даних, що були введені Вами на цьому сайті або повідомлені ФО-П Вернигора В.В. по телефону, а саме: Ваше ім`я, прізвище, e-mail, телефон, адреса доставки;
 2. Не обмежуєте строк використання ФО-П Вернигора В.В. зазначених персональних даних;
 3. Підтверджуєте, що повідомлені про володільця персональних даних (ФО-П Вернигора В.В.), склад і зміст зібраних персональних даних (перелічені вище);
 4. Підтверджуєте, що Вам відомі Ваші права щодо захисту персональних даних, перелічені нижче
 

Как субъект персональных данных Вы имеете право: / Як суб'єкт персональних даних Ви маєте право:

 1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 7. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 8. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 9. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 10. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 12. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.